Budowa ronda- skrzyżowanie Kosmowskiej i Młodziezowej

14.10.2008

Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o wyrażenie opinii odnośnie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic Kosmowskiej i Młodzieżowej, łącznika do ulicy Budowlanej oraz wjazdu na działkę nr 2177/48 przy ul. Krakowskiej 45 w Zabrzu.

files/2008_10/Zapytanie_o_%20raport_PPIS.doc