Urodziny szkoły

10.10.2008

Liczni goście uczestniczyli w jubileuszu 20-lecia Szkoły Podstawowej nr 42 im. M. Kopernika w Zabrzu.

– To wzruszający moment dla nas wszystkich, bo nie można być obojętnym wobec miejsca, w którym spędziło się część życia – podkreśliła w swoim wystąpieniu Dorota Fresel, dyrektor szkoły. – Głównym celem naszej placówki jest troska o wszechstronny rozwój uczniów. W celu wyrównania szans edukacyjnych podjęliśmy wiele działań.

W trakcie programu artystycznego wychowankowie podkreślali z dumą, że uczęszczają do placówki z certyfikatem "Szkoły uczącej się".

– Jubileusz szkoły to równocześnie święto miasta, ponieważ wszyscy je tworzymy. Macie wspaniałe autorytety. Życzę wam, by z waszego grona wyrośli kolejni wspaniali zabrzanie – zwróciła się do uczniów prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli również m.in. Adam Moś, przewodniczący Rady Miejskiej, Marian Czochara, zastępca przewodniczącego, Franciszek Kajdaniuk, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, duchowieństwo, obecne i byłe grono pedagogiczne z Grażyną Irzykowicz-Ulewicz, pierwszym dyrektorem szkoły na czele, oraz uczniwie i byli wychowankowie.