Sesja Rady Miejskiej

09.10.2008

13 października w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się XXXI sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 19 projektów uchwał w sprawach:

1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 206.677 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 35 w Zabrzu przy ul. Chopina 26” ,
2) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 238.886 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego przy Pl. Krakowskim 10 w Zabrzu”,
3) uchylenia Uchwały Nr XXVI/314/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.05.2008 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008 – 2009 kredytu w wysokości 1.588.800 PLN z możliwością uzyskania 25 % premii termomodernizacyjnej na sfinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu” w ramach utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Termomodernizacji,
4) uchylenia Uchwały Nr XXVI/316/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.05.2008 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008 – 2009 kredytu w wysokości 580.000 PLN z możliwością uzyskania 25 % premii termomodernizacyjnej na sfinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 33 w Zabrzu przy ul. Sobieskiego 5a” w ramach utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Termomodernizacji,
5) uchylenia Uchwały Nr XXVI/317/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.05.2008 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008 – 2009 kredytu w wysokości 1.881.600 PLN z możliwością uzyskania 25 % premii termomodernizacyjnej na sfinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 48 w Zabrzu przy ul. Kotarbińskiego 16” w ramach utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Termomodernizacji,
6) uchylenia Uchwały Nr XXVI/315/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.05.2008 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008 – 2009 kredytu w wysokości 1.548.800 PLN z możliwością uzyskania 25 % premii termomodernizacyjnej na sfinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki 55” w ramach utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Termomodernizacji,
7) zmiany Uchwały Nr XXII/273/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.03.2008r dotyczącej określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008,
8) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
9) wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
10) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w postaci nieruchomości niezabudowanych,
11) ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu,
12) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały ws. zmiany nazwy Parku im. gen. Karola Świerczewskiego na Park im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu,
13) stwierdzenia ważności wyborów do Rad Dzielnic i Osiedli w Zabrzu odbytych 21 września 2008 roku,
14) ramowego programu działania Rady Miejskiej w Zabrzu,
15) wytypowania kandydata/kandydatów spośród Radnych Rady Miejskiej w Zabrzu do Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję 2008-2012,
16) zmiany składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Zabrzu,
17) skargi Pani Urszuli Małek zamieszkałej w Zabrzu na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,
18) skargi Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,
19) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich” poprzez likwidację oddziału otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.