Nagrodzono animatorów kultury

07.10.2008

Maria Popławska, Witold Berus i Zbigniew Cierniak – to laureaci tegorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury w roku 2008.

Maria Popławska odebrała nagrodę przyznaną za wybitne osiągnięcia w roli animatora kultury wśród kilku pokoleń młodych zabrzan, którym zaszczepiła miłość do teatru i żywego słowa. Jest autorką unikalnego, autorskiego pomysłu utworzenia Ligi Recytatora oraz inicjatorką powołania do życia Teatru Prawdziwnego.
– Udowodniła pani swoją wieloletnią pracą, że trud pedagogiczny nie jest syzyfową pracą, lecz przynosi obfite owoce. Pani wychowankowie zdobywają laury na prestiżowych konkursach recytatorskich, a wielu z nich po wkroczeniu w dorosłe życie staje się animatorami życia kulturalnego i wychowania przez sztukę – napisała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik w liście do laureatki.
 
Witold Berus jest uznanym artystą, którego osiągnięcia znalazły swój wyraz w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich wystawach oraz konkursach. Uprawiane przez niego malarstwo wielkoformatowe zdobyło uznanie podczas kilku edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa „Bielska Jesień”.
– Oprócz malarskich osiągnięć, na uznanie zasługuje Pańskie zaangażowanie i współudział w organizowaniu Międzynarodowego Festiwalu Rysowania, w którym od lat uczestniczą tysiące młodych ludzi, ogarniętych pasją rysowania – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
 
Zabrzanin Zbigniew Cierniak jest znakomitym solistą – śpiewakiem i tancerzem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz organizatorem pracy artystycznej i współtwórcą sukcesów Zespołu. Został nagrodzony przez Związek Artystów Scen Polskich dyplomem uznania za wybitne osiągnięcia w sztuce wokalno-aktorskiej oraz całokształt pracy artystycznej.
– Oprócz działalności angażuje się Pan również od wielu lat społecznie w organizację licznych przedsięwzięć i koncertów charytatywnych – przypomniała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszę się, że zabrzanin dzięki swoim talentom i wytrwałej pracy od ponad 25 lat jest współtwórcą sukcesów i osiągnięć zasłużonego dla Śląska i Polski Zespołu.
 
Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury zostały wręczone podczas uroczystego koncertu z okazji 86. rocznicy nadania praw miejskich Zabrzu, który odbył się w Domu Muzyki i Tańca.