Mieszkania pohutnicze kupione

01.10.2008

26 września Zarząd Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Zabrzu stał się właścicielem 950 mieszkań pochodzących z byłych zasobów Huty Zabrze.

W piątek ZBM-TBS sp. z o. o. podpisał z właścicielem mieszkań pohutniczych umowę kupna. Spółka jest dysponentem 85 budynków, w których obecnie mieszka ponad 2 tys. zabrzan.