Modernizacja zieleńca

24.09.2008

Do grudnia potrwają prace związane z przebudową zieleńca przy ul.3 Maja i ul. Floriana w Zabrzu.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie następujących prac:

– budowę fontanny wraz z technologią obsługi fontanny,
– wykonanie nawierzchni utwardzonych i trawiastych,
– remont istniejących murków, pergoli i pomnika,
– budowę boiska o nawierzchni poliuretanowe oraz placu zabaw,
– wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do obsługi fontanny i boiska sportowego oraz instalacji elektrycznej do obsługi fontanny,
– przygotowanie utwardzenia pod eksponaty muzealne wystawione w parku jako elementy małej architektury.
 
Fontanna posiadać będzie nieckę o wymiarach: długość 27 m, szerokość 10 m i głębokość 50 cm. Część centralna zawiera zestaw dysz tworzących podstawowe strumienie wodne ze zmiennymi obrazami wodnymi. Obwód fontanny jest przykryty płytami granitowymi. Pojemność wodna niecki wynosi 135 m3.
Pomnik Wincentego Pstrowskiego zostanie zachowany w obecnej formie. Przeprowadzone zostaną niezbędne prace renowacyjne pomnika i postumentu.
Przy traktach spacerowych w pobliżu nowych ławek przewidziano kosze na śmieci w ilości zapewniającej utrzymanie w czystości obszaru zieleńca. Place zabaw wyposażone zostaną w różnorodne urządzenia dla najmłodszych zabrzan, spełniające wymogi bezpieczeństwa. Boisko wielofunkcyjne zbudowane będzie z pól do gier w koszykówkę i siatkówkę lub tenis ziemny. Jego całkowite wymiary to 27,50×16,20m, zaś powierzchnia boiska wynosi 441,14 m2.
Warto podkreślić, że w obrębie zieleńca obowiązywać będzie zakaz wprowadzania psów.
Wykonawcą robót jest Firma Haller SA z Katowic. Całkowity koszt modernizacji to ponad 2,7 mln zł.