Wyniki głosowania

23.09.2008

Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu podaje do wiadomości wyniki głosowania z dnia 21 września 2008 r. dla poszczególnych dzielnic i osiedli, jak pokazano w załączonych wykazach.

Równocześnie Miejska Komisja Wyborcza informuje, że wyniki wyborów dla każdej dzielnicy i osiedla zostaną podane do wiadomości publicznej po upływie terminu do składania protestów wyborczych (7 dni po dniu wyborów) – bądź po rozpatrzeniu protestów, które w tym terminie wpłyną do Komisji oraz po przeprowadzeniu losowań pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów uprawniającą do objęcia mandatu.

1. Dzielnica Centrum Północ

2. Dzielnica Centrum Południe

3. Dzielnica Helenka

4. Dzielnica Rokitnica

5. Dzielnica Grzybowice

6. Dzielnica Mikulczyce

7. Osiedle Mikołaja Kopernika

8. Dzielnica Maciejów

9. Osiedle Młodego Górnika

10. Osiedle Tadeusza Kotarbinskiego

11. Dzielnica Biskupice

12. Dzielnica Zaborze Północ

13. Dzielnica Zaborze Południe

14. Osiedle Janek

15. Dzielnica Pawłów

16. Dzielnica Kończyce

17. Dzielnica Makoszowy