Europejskie Dni Dziedzictwa 2008

10.09.2008

Muzeum Miejskie w Zabrzu oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zabrzu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 zapraszają na imprezę „Przeszłość i teraźniejszość zabrzańskiej społeczności ewangelickiej”, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2008.

Patronat honorowy nad organizowanymi imprezami objęła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i ks. Tadeusz Szurman, biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
 
Współorganizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 jest Stowarzyszenie Nasze Biskupice oraz PTTK Oddział Wędrowiec w Zabrzu. Wsparcia udzieliły też: Kino Roma w Zabrzu, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Plastycznych w Zabrzu-Kończycach, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach i Restauracja Floriańska w Zabrzu.
 
 
Program:
13 września (sobota)
godz. 12.00.
inauguracja w domu parafialnym ewangelicko-augsburskiego kościoła Pokoju w Zabrzu, ul. ks. Cz. Klimasa 3
 
godz. 13.00.
zbiórka uczestników rajdu rowerowego (ogród przy parafii, ul. ks. Cz. Klimasa 3)
 
godz. 13.20.-13.50.
oprowadzenie uczestników rajdu po wystawie "Zabrzańskie ewangelikiana" w domu parafialnym ewangelicko-augsburskiego kościoła Pokoju w Zabrzu, ul. ks. Cz. Klimasa 3
 
godz. 14.00.
start uczestników rajdu rowerowego szlakiem zabytków i miejsc związanych z życiem religijnym zabrzańskiej społeczności ewangelickiej (około 30 km)
(Zapisy na miejscu zbiórki przyjmuje organizator: PTTK Oddział „Wędrowiec” w Zabrzu. Niepełnoletni uczestnicy rajdu do udziału dopuszczeni zostaną na podstawie pisemnego zezwolenia opiekuna prawnego)
 
godz. 12.00.-18.00.
wystawa "Zabrzańskie ewangelikiana" w domu parafialnym ewangelicko-augsburskiego kościoła Pokoju w Zabrzu, ul. ks. Cz. Klimasa 3
 
godz. 12.00.-18.00.
wystawa poplenerowa: "Piękno utrwalone" prac uczniów OSSP w Zabrzu-Kończycach w budynku byłej szkoły ewangelickiej w Zabrzu, ul. 3 Maja 12
 
godz. 12.00.-18.00.
udostępnione do zwiedzania:
– była kaplica ewangelicko-augsburska w Biskupicach, ul. F. Żmudy 2
– kościół ewangelicko-augsburski w Mikulczycach, ul. Brygadzistów 14
 
godz. 12.00.-18.00.
kawiarenka: Z wizytą w ogrodzie plebanii (ogród przy parafii, ul. ks. Cz. Klimasa 3)
 
godz. 12.00.-18.00.
stoisko w domu parafialnym, oferujące wydawnictwa Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz parafii ewangelickiej. Z okazji uroczystości do nabycia okolicznościowy folder
 
godz. 17.00.-18.00.
koncert plenerowy orkiestry salonowej Hilarego Drozda z Cieszyna w ogrodzie przy parafii, ul. Ks. Cz. Klimasa 3
 
godz. 18.30.-20.30.
projekcja filmu "Luter" w kinie Roma, ul. Z. Padlewskiego 4
 
 
14 września (niedziela)
 
godz. 11.00.-18.00.
wystawa "Zabrzańskie ewangelikiana" w domu parafialnym kościoła ewangelicko-augsburskiego w Zabrzu, ul. ks. Cz. Klimasa 3
 
godz. 11.00.-18.00.
udostępnione do zwiedzania:
– była kaplica ewangelicko-augsburska w Biskupicach, ul. F. Żmudy 2
– kościół ewangelicko-augsburski w Mikulczycach, ul. Brygadzistów 14
 
godz. 11.00.-18.00.
wystawa poplenerowa: "Piękno utrwalone" prace uczniów OSSP w Zabrzu-Kończycach w budynku byłej szkoły ewangelickiej w Zabrzu, ul. 3 Maja 12
 
godz. 11.00.-18.00.
kawiarenka: Z wizytą w ogrodzie plebanii (ogród przyparafialny, ul. ks. Cz. Klimasa 3)
 
godz. 16.30.-18.00.
dwugłos multimedialny:
– ksiądz dr Adrian Korczago "Różnorodność ewangelickich śladów na zabrzańskiej ziemii"
– prof. Ewa Chojecka "Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska widziane z perspektywy dnia dzisiejszego" (ewangelicko- augsburski kościół Pokoju w Zabrzu, ul. ks. M. Lutra 2)
 
godz. 18.30.-20.30.
projekcja filmu "Luter" w kinie Roma, ul. Z. Padlewskiego 4