Spotkanie organizacji

09.09.2008

25 września o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Organizacji Pozarządowych w sprawie opracowywanego programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.

Materiałem do dyskusji będzie program Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok (Uchwała Nr XIV/169/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.09.2007 r. w sprawie: uchwalenia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008).

Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej www.zabrze.magistrat.pl.