Obwieszczenie o wydanej decyzji…"Magazynowanie odpadów,…, na terenie MPGK – ul. Pawliczka 23"

09.09.2008

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji Nr OŚ/34-2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
Magazynowanie odpadów:
1) przemysłowych, niebezpiecznych w pomieszczeniach garażowych, na terenie działki nr 3048/61 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Pawliczka 23,
2) oraz przemysłowych innych niż niebezpieczne na placu bazy MPGK sp. z o. o., na terenie działki nr 4712/64 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Pawliczka 23.”
(sygn.: WE.7624-R-9/2008; Nr 9-9/2008)

files/2008_09/WE%207624%20R_9_10_07r_Obwieszczenie_.doc