Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową – ul. Zamenhofa 56

09.09.2008

Boisko wielofunkcyjne, ogólnodostępne z nawierzchnią poliuretanową przy ul. Zamenhofa 56 na terenie Gimnazjum nr 24 w Zabrzu – Helence

Boisko o wymiarach 44,0 x 25,0 m
Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 1 – 1,3 cm na podkładzie z betonu komórkowego. Pozostałe warstwy podbudowy: żwir o kilku frakcjach, piasek.
Drenaż wraz z studzienkami do odprowadzenia wód opadowych.

Wyposażenie boiska:
1. Piłkochwyty na słupkach stalowych ocynkowanych w rozstawach co 3 m z siatki polietylenowej na wysokość 4 m.
2. Bramki do piłki nożnej – 2 szt. z zabudowanymi fundamentami.
3. Komplet chorągiewek autowych wyznaczających narożniki boiska.
3. Słupki do tenisa ziemnego z zabudowanymi fundamentami.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CHEC
ul. Zabrzańska 51, Ruda Śląska

Całkowity koszt realizacji:
306 890,73 zł ( słownie : trzysta sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 73/100 zł)

Sfinansowane w całości ze środków Gminy Zabrze

Czas realizacji:
listopad 2007 do kwiecień 2008