Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową – ul. Klonowa 23

08.09.2008

Boisko wielofunkcyjne, ogólnodostępne z nawierzchnią poliuretanową przy ul. Klonowej 23 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Zabrzu

Boisko o wymiarach 47,13 x 29,13 m
Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 1 – 1,3 cm na podkładzie z mieszaniny granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Pozostałe warstwy: żwir o kilku frakcjach, piasek. Podbudowa z betonu jamistego.
Odwodnienie w postaci kratek ściekowych wokół boiska wraz z studzienkami do odprowadzenia wód opadowych oraz drenaż.
Dojście w postaci chodnika z kostki betonowej.

Wyposażenie boiska:
1. Ogrodzenie na słupkach stalowych w rozstawach co 2,5 m z siatki stalowej powlekanej na wysokość 4 m.
2. Bramka wjazdowa – 1 szt.
3. Furtka wejściowa – 1 szt.
4. Bramki do piłki ręcznej – 2 szt. z fundamentami.
5. Tablice do gry w koszykówkę 4 szt.
6. Słupki do piłki siatkowej z zabudowanymi fundamentami.
7. Ławki 18 szt.
8. Kosze na śmieci 8 szt.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET”, ul. Murarska 27,
43-100 Tychy

Całkowity koszt realizacji:

590.627,63 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 63/100 zł)
.
Sfinansowane w całości ze środków Gminy Zabrze

Czas realizacji:
04.03.2008 do 31.05.2008