Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową – ul. Gdańska 10

08.09.2008

Boisko wielofunkcyjne, ogólnodostępne z nawierzchnią poliuretanową przy ul. Gdańskiej 10 na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Zabrzu

Boisko o wymiarach 27,50 x 16,20 metrów
Nawierzchnia poliuretanowa grubości 1-1,3 cm na podkładzie z mieszaniny granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Pozostałe warstwy podbudowy: żwir o kilku frakcjach, piasek.
Odwodnienia boiska wraz z studzienkami do odprowadzenia wód opadowych. Dojście w postaci chodnika z kostki betonowej.

Wyposażenie boiska:
1. Ogrodzenie na słupkach stalowych w rozstawach co 2,5 m z siatki stalowej powlekanej na wysokość 4 m.
2. Bramka wjazdowa – 1 szt.
3. Furtka wejściowa – 1 szt.
5. Tablice do gry w koszykówkę 2 szt.
6. Słupki do piłki siatkowej i tenisa z zabudowanymi fundamentami.
7. Ławki 4 szt.
8. Kosze na śmieci 2 szt.

Wykonawca:
Gardenia Sport Sp. z o.o. Warszawa ul. Kłobucka 13

Całkowity koszt realizacji:
203 576,23 zł (słownie: dwieście trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 23/100 zł)

Sfinansowane w całości ze środków Gminy Zabrze

Czas realizacji:
01.04.2008 do 30.05.2008