Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową – ul. Gagarina 2

08.09.2008

Boisko wielofunkcyjne, ogólnodostępne z nawierzchnią poliuretanową przy ul. Gagarina 2 na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 w Zabrzu

Boisko o wymiarach 29 x 18 m
Nawierzchnia poliuretanowa grubości 1 – 1,3 cm na podkładzie z mieszaniny granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Pozostałe warstwy podbudowy: żwir o kilku frakcjach, piasek.
Odwodnienie boiska wraz ze studzienkami do odprowadzenia wód opadowych. Dojście w postaci chodnika z kostki betonowej.

Wyposażenie boiska:
1. Ogrodzenie na słupkach stalowych w rozstawach co 2,5 metra z siatki stalowej powlekanej na wysokość 4 metrów. Ogrodzenie boiska z trzech stron.
2. Tablice do gry w koszykówkę 2 szt.
3. Słupki do piłki siatkowej z zabudowanymi fundamentami.
4. Ławki 6 szt.
5. Kosze na śmieci 4 szt.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Greta Sport
Dąbrowa Górnicza, ul Jaworowa 2

Całkowity koszt realizacji:
247 983, 32 zł (słownie : dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złotych 32/100 zł)

Sfinansowane w całości ze środków Gminy Zabrze

Czas realizacji:
10.12.2007 do 30.05. 2008