Obwieszczenie dot. budowy stacji paliw płynnych,…, przy ul. 3 Maja i ul. Makoszowskiej

03.09.2008

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie stacji paliw płynnych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. 3 Maja i ul. Makoszowskiej w Zabrzu (dz. nr 2094/71 i dz. nr 2095/71) oraz o umieszczeniu wniosku i raportu o oddziaływaniu na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zabrze – (sygn.: WE.AW.7624-R-45/2007; Nr 45-11/2008).

files/2008_09/Obwieszczenie%20WE_AW_7624%20R_45_2007.jpg