Obwieszczenie Komisji Wyborczej

02.09.2008

 Wobec niespełnienia wymogu zgłoszenia do dnia 1 września 2008 roku wymaganej liczby kandydatów na podstawie §18 ordynacji wyborczej do rad dzielnic/osiedli przedłuża się do dnia 8 września 2008 roku (do godziny 17:00) termin rejestracji kandydatów na członków rad dzielnic: Zaborze Północ, Centrum Południe i Osiedle Mikołaja Kopernika