Młodzież z Finlandii

02.09.2008

2 września w Urzędzie Miejskim Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza spotkała się z fińską i polską młodzieżą. Wizyta gości z zagranicy odbyła się w ramach programu „Młodzież w działaniu”, który współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej.

Jest to program skierowany do młodych ludzi oraz do osób pracujących z młodzieżą, a jego podstawowe złożenie to promocja idei zjednoczonej Europy. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymiana doświadczeń ma na celu zachęcenie młodzieży do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. Podczas spotkania rozmawiano o kulturze obu krajów, realizacji projektu oraz o pozytywnych elementach uczestnictwa w programie „Młodzież w działaniu”.