Utrudnienia w ruchu

01.09.2008

Od 2 września do 27 października z powodu przebudowy kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów ul. Rymera w Zabrzu. Objazd do ul. 3 Maja będzie poprowadzony ul. Kolejową.

Informacje na temat prowadzonej inwestycji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 0-32-277-62-93 lub osobiście w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz w piątek w godzinach od 9.00 do 11.00 w siedzibie Jednostki Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu.
 
Informacje o występujących awariach, całodobowo przyjmuje Dyspozytor ZPWiK Sp. z o.o. pod numerem telefonu 0-32-271-31-15, 994.
 
Jednostka Realizująca Projekt, 41-800 Zabrze, ul. Targowa 2, Sekretariat tel. 032 277 62 80, e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl