Nowy rok szkolny

01.09.2008

Dzisiaj w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im St. Moniuszki w Zabrzu odbyła się inauguracja roku szkolnego 2008/2009.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Franciszek Kajdaniuk, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Zabrzu oraz Anna Kij, dyrektor Delegatury Gliwickiej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Podczas otwarcia nowego roku szkolnego ślubowanie złożyło 14 nauczycieli, którzy otrzymali z rąk prezydenta Zabrza akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W imprezie udział również wzięli reprezentanci środowisk szkolnych, ponad 60 uczniów, laureaci różnego rodzaju konkursów, przeglądów, festiwali i zawodów sportowych. Otrzymali listy gratulacyjne, a nauczyciele i ich opiekunowie podziękowania. Całość uświetnił występ uczniów szkoły muzycznej z Zabrza.