Dzień Nauki 2008

29.08.2008

12 września, w godz. 11.00 – 16.00 na skwerze przy Placu Teatralnym po raz czwarty Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta UM, przy współudziale Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz firmy Debacom sp. z o.o., wspólnie organizują Dzień Nauki w Zabrzu.

 

 

 

 

W tegorocznej edycji Dnia Nauki wezmą udział lokalne i regionalne instytucje naukowe, badawcze i edukacyjne. Uczestnicy programu będą mogli m.in. zobaczyć wirtualną salę operacyjną, przy pomocy dżojstika, z wykorzystaniem technologii 3D, będzie można pobawić się w chirurga i przeprowadzić symulację operacji laparoskopowej. Będzie można również bezpłatne wykonać badania poziomu cholesterolu, wydolności płuc oraz zmierzyć ciśnienie.

 

 

 

Udział zapowiedziały: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii (Zabrze), Urząd Miejski w Zabrzu, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN (Zabrze), Śląskie Centrum Chorób Serca (Zabrze), Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM (Zabrze), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (Zabrze), Polski Związek Niewidomych i firma Pollda (Zabrze), Centralna Stacja Ratownictwa Oddz. Zabrze, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia (Zabrze), Zespół Szkół nr 18–Liceum Plastyczne i Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Plastycznych (Zabrze), Akademia Sztuk Pięknych (Katowice), Zespół Szkół Spożywczych (Zabrze), Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski, Uniwersytet Śląski – Instytut Fizyki: Zakład Dydaktyki (Katowice), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Zabrze), Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Politechnika Śląska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy:

 

 

Współorganizatorzy:

 

 

Patronat medialny: