Przed pierwszym dzwonkiem

27.08.2008

Spotkanie z dyrektorami zabrzańskich placówek oświatowych poświęcone przygotowaniu do nowego roku szkolnego odbyło się 26 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido”.

Uczestnicy zapoznali się m.in. z przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w systemie kształcenia, w wyniku których polska szkoła ma dawać wszystkim równe szanse dostępu do edukacji, zapewniać poczucie bezpieczeństwa, a także jasno i precyzyjnie formułować wymagania wobec uczniów. Podkreślono, że Zabrze jest jednym z nielicznych miast, gdzie samorząd z własnych środków budżetowych podniósł wynagrodzenia nauczycieli. Omówiono ponadto zakres zrealizowanych już inwestycji takich jak np. wybudowanie przy szkołach nowoczesnych boisk czy termomodernizacje obiektów oświatowych.
– Jestem przekonana, że każda złotówka przeznaczona na potrzeby oświaty jest w naszym mieście właściwie wydawana – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
W nowym roku szkolnym w Zabrzu do 38 przedszkoli uczęszczać będzie 4069 dzieci, do 37 szkół podstawowych – 9918 uczniów. Z kolei 6251 młodych ludzi podejmie naukę w 29 gimnazjach, a 8368 uczniów pierwszy dzwonek usłyszy w 61 szkołach ponadgimnazjalnych.