Utrudnienia na ul. Makoszowskiej

25.08.2008

Od 25 sierpnia do końca grudnia kierowcy napotkają na utrudnienia na ul. Makoszowskiej (droga wojewódzka nr 921). Prowadzone są tam prace związane z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej, realizowane w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Zabrze".

Prace będą realizowane etapowo, przy jednostronnym zajęciu jezdni. Sterowanie ruchem wahadłowym na przewężonym odcinku będzie odbywać się przy użyciu sygnalizacji. Przewiduje się, że utrudnienia mogą pojawić się przy wyjeździe z ulic bocznych (np. ul. Gawrona) oraz z KWK Makoszowy. W tym czasie nie ulegnie zmianie trasa przejazdu autobusów. Tymczasowo jedynie zmienią swoją lokalizację przystanki linii 47 i 111, które zostaną przesunięte o ok. 60-120m.