Zmiany w oświacie

22.08.2008

Przygotowywane przez rząd zmiany w systemie oświaty stanowiły temat spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które odbyło się 21 sierpnia. W rozmowach z minister Katarzyną Hall uczestniczyła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, reprezentująca Związek Miast Polskich.

Dyskusję poprzedziło posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które dotyczyło m.in. rozporządzeń w sprawach podstaw programowych, warunków wynagradzania czy kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Z wiceminister edukacji Krystyną Szumilas podjęto także sprawę rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.