Nagrody w dziedzinie kultury

22.08.2008

Można już zgłaszać kandydatów do konkursu Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Nominowane mogą być osoby oraz instytucje, mogące poszczycić się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi lub szczególnym wkładem w rozwój bądź upowszechnianie kultury w naszym mieście.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Zabrza, związki twórcze, środowiska artystyczne, organizacje społeczne, instytucje i placówki kultury.
Pisemne rekomendacje kandydatów należy składać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, pok. 302, (III piętro), przesłać faksem pod nr: 032 373-34-40 lub e-mailem: etatys@um.zabrze.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2008 r.