Zmiana rachunków bankowych

20.08.2008

Przypominamy, iż od dnia 5 kwietnia 2008 roku zmianie ulegają rachunki bankowe Gminy Zabrze.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Banku Pekao S.A., obydwa rachunki tj. obecny oraz nowy numer będą mogły być używane przez okres 12 miesięcy od daty przeniesienia, co oznacza, że wpłaty dokonywane na aktualny numer będą automatycznie przekazywane na nowy numer rachunku. Po tym terminie (5 kwietnia 2009 r.) dotychczasowe numery rachunków nie będą mogły być używane.