Gotowi nieść pomoc

19.08.2008

Po nawałnicach, które parę dni temu nawiedziły nasz region, 19 sierpnia w zabrzańskiej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, odbyło się robocze spotkanie poświęcone omówieniu działań ratowniczych na wypadek podobnych zagrożeń.

W spotkaniu, obok kierownictwa jednostki i władz samorządowych, udział wzięli również reprezentanci Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedstawiono m.in. założenia planów antykryzysowych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu należącego do przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miasta. Użyczenie koparek, spychaczy lub dźwigów na wypadek klęsk żywiołowych regulują podpisane przez strażaków umowy.
Uczestnikom zaprezentowano ponadto postępy trwającego jeszcze remontu budynku komendy. Stopniowo odzyskuje on bowiem swój dawny blask.
– Wsparcie regularnie przekazywane strażakom z budżetu miasta umożliwia nam m.in. prowadzenie tych remontów – podkreślił st. bryg. Jacek Kycia, komendant PSP w Zabrzu.
– Dziękuję Państwu za profesjonalizm, gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom oraz zaangażowanie w pracę – stwierdziła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, podkreślając potrzebę współpracy służb ratowniczych i samorządu w budowaniu miejskiego systemu bezpieczeństwa.
O wspomaganiu zawodowych strażaków, ale także np. pracy z młodzieżą opowiedzieli natomiast przedstawiciele OSP. W Zabrzu działają cztery takie jednostki zrzeszające łącznie ok. 230 osób w Makoszowach, Grzybowicach, Kończycach i Mikulczycach.