Konsultacje społeczne dla mieszkańców osiedli Józefa i Korfantego

14.08.2008

Zapraszamy mieszkańców osiedla Józefa i osiedla Korfantego na konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji „Budowa ulicy Nowo-Piłsudskiego od DTŚ do Roosevelta”, której inwestorem jest Gmina Zabrze.

Konsultacje odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 15, przy ul. Czołgistów 1 (jadalnia na parterze) 27 sierpnia o godz. 16.00 dla mieszkańców osiedla Józefa – Kościelna Rola, a 28 sierpnia o godz. 16.00 dla mieszkańców osiedla Korfantego.
 
Plan spotkania:
– przedstawienie rozważanych wariantów przebiegu drogi
– odpowiedzi na pytania osób zgromadzonych na spotkaniu
– zgłaszanie uwag i propozycji przez mieszkańców
Plany sytuacyjne zawierające szczegóły proponowanych rozwiązań projektowych oraz wariantów przebiegu obwodnicy są dostępne do publicznego wglądu:
 
Urząd Miejski Zabrze
ul. Wolności 286
Wydział Inwestycji, III piętro
pokój nr 306 w godz. 9.00 – 14.00
 
oraz
 
Biuro Projektów A-Propol s.c. w Gliwicach
ul. Gomułki 2,
 
a także na stronie internetowej: www.zabrze.magistrat.pl w zakładce „Menu przedmiotowe – obwieszczenia i informacje”.
Do pobrania: