Laptopy dla szkoły

13.08.2008

21 lipca darowizna w postaci 18 laptopów, skanera, drukarek i rzutnika multimedialnego, na łączną kwotę 42563,48 zł, została przekazana Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu, przy ul. Konopnickiej 3.

Darczyńcą jest firma „Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A.”, z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Prezesa zarządu Pana Witolda Onaczyszyna.
Sprzęt elektroniczny pozyskano dzięki współpracującej z Zespołem Szkół i stowarzyszeniem „Kontakt” – firmie „Pollda”, która darczyńcę znalazła.