Bezpłatne badania dla kobiet

08.08.2008

Na stronach internetowych www.rakszyjki.org oraz www.raksutka.org znajduje się praktyczny poradnik na temat profilaktyki, a pod hałasem „Gdzie się badać” podana jest lista adresów i telefonów do śląskich przychodni, które wykonują bezpłatnie badania profilaktyczne w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Głównym celem śląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” i „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” jest promocja zdrowia oraz dotarcie do jak największej liczby kobiet.
Centrum Onkologii- Instytut
Im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
Tel. 032 278 97 58