Konsultacje społeczne dla mieszkańców Zaborza i Biskupic

06.08.2008

Zapraszamy mieszkańców dzielnic Zaborze oraz Biskupice na konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji „Budowa drogi Zaborze – Biskupice, obwodnica wschodnia”, której inwestorem jest Gmina Zabrze.

Konsultacje dla mieszkańców Zaborza odbędą się 7 sierpnia o godz. 16 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, II piętro w sali nr 207.
Natomiast dla mieszkańców Biskupic konsultacje odbędą się 8 sierpnia, o godz. 16 w Gimnazjum nr 20, przy ul. J. Kasprowicza 7.
 
W programie spotkania przewidziano:
– przedstawienie wariantów przebiegu drogi,
– odpowiedzi na pytania osób zgromadzonych na spotkaniu
– zgłaszanie uwag i propozycji przez mieszkańców.
 
Plany sytuacyjne zawierające szczegóły proponowanych rozwiązań projektowych oraz wariantów przebiegu obwodnicy są dostępne do publicznego wglądu:
 
Urząd Miejki Zabrze
ul. Wolności 286
Wydział Inwestycji, III piętro
pokój nr 306 w godz. 9.00 – 14.00
 
oraz
Biuro Projektów A-Propol s.c. w Gliwicach
ul. Gomułki 2,
 
a także na stronie internetowej: www.zabrze.magistrat.pl.