Szpital będzie spółką

05.08.2008

Na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 4 sierpnia, Radni Rady Miejskiej w Zabrzu przyjęli projekt uchwały w sprawie: utworzenia przez Gminę Zabrze Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działała pod firmą Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. , a jej zadaniem będzie utworzenie i prowadzenie Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Przyjęto również projekty dwóch pozostałych uchwał przewidzianych w programie wczorajszej sesji.
 
Ponadto radni wprowadzili do porządku obrad dodatkowe dwa projekty uchwał w sprawie: wezwania Prezydenta Miasta Zabrze do niewyrażenia zgody na podpisanie umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym na udostępnienie szpitalnego oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego na potrzeby dydaktyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w sprawie: wezwania Prezydenta Miasta Zabrze do podjęcia działań celem niezwłocznego rozpoczęcia inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Rejonowym w Zabrzu celem uruchomienia oddziału ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego w lokalizacji Zabrze, ul. Zamkowa 4, które zostały przez nich przyjęte.