Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

01.08.2008

W najbliższy poniedziałek, 4 sierpnia, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano: 

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. zmiany w porządku obrad,
3. powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
4. przedstawienie sytuacji w lecznictwie zamkniętym w Zabrzu przez Prezydenta Miasta w tematach:
 
a) aktualna struktura ochrony zdrowia – lecznictwo zamknięte na terenie miasta Zabrze,
b) zapewnienie ciągłości świadczeń medycznych dla mieszkanek Zabrza przez oddział położnictwa i ginekologii Szpitala Rejonowego w Zabrzu po likwidacji w Zabrzu Kliniki Perinatologii i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
c) możliwości utworzenia oddziału klinicznego na bazie Szpitala Rejonowego w Zabrzu,
d) budowa pawilonu dla potrzeb oddziału położnictwa i ginekologii w Szpitalu Rejonowym w Zabrzu przy ulicy Zamkowej 4,
e) sytuacja prawna obiektu poszpitalnego przy ulicy Wyciska przekazanego umową darowizny Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) z możliwością cofnięcia darowizny,
f) propozycja przekształcenia Szpitala Rejonowego w Zabrzu w spółkę prawa handlowego (w załączeniu uchwała nr 8/2008 z dnia 26 marca 2008 roku Rady Społecznej Szpitala Rejonowego),
 
5. pytania radnych dotyczące przedstawionej sytuacji w lecznictwie zamkniętym,
6. projekty uchwał w sprawach:
a) utworzenia przez Gminę Zabrze Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 308.127 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego – Segment B przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu”,
c) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008 oraz zmiany Uchwały Nr XX/245/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18.02.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok oraz zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
7. sprawy organizacyjne,
8. zakończenie obrad.