Drugie miejsce Zabrza na liście projektów kluczowych!

01.08.2008

Projekt Gminy Zabrze pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” znalazł się na wysokiej, drugiej pozycji listy projektów kluczowych, zweryfikowanej 31 lipca przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dla działania odnoszącego się do inwestycji turystycznych – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wysokość nakładów inwestycyjnych szacowana jest na kwotę 69 012 000 PLN, a przyznane dofinansowanie wynosi 41 410 000 PLN.

„Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” powstanie na bazie obecnie funkcjonujących instytucji kultury. W swych założeniach przewiduje utworzenie prężnie działającej nowoczesnej instytucji, której siła będzie płynąć z połączenia potencjałów: ludzkich, finansowych i rzeczowych.

Zgłoszony do dofinansowania zakres prac inwestycyjnych obejmuje rewitalizację części obiektów naziemnych należących do Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, budowę nowych obiektów obsługi ruchu turystycznego oraz udrożnienie i adaptację dla potrzeb ruchu turystycznego 2,5 km podziemnego tunelu – Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
Zakończenie realizacji projektu planuje się na koniec 2011 roku.
 
Docelowo wszystkie obiekty wchodzące w skład Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej objęte zostaną jednym programem turystycznym i stanowić będą jeden produkt turystyczny.
 
Na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znalazły się także inne projekty zgłoszone przez instytucje działające w Zabrzu: „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki (projekt Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla) oraz „Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu (projekt Centrum Chemii Polimerów).
 
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna