Zarządzenie wyborów i kalendarz wyborczy

28.07.2008

7 lipca 2008 r. Rada Miejska w Zabrzu podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic i Rad Osiedli w Zabrzu.

Kalendarz wyborczy

Data dokonania czynności wyborczych

Treść czynności

do 19 sierpnia 2008 r.

powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej

do 22 sierpnia 2008 r.

podanie do publicznej wiadomości

informacji o liczbie członków rad

dzielnic i osiedli

– podanie do publicznej wiadomości

informacji o numerach i granicach

obwodów głosowania oraz siedzib

OKW

do 01 września 2008 r.

– zgłaszanie do Miejskiej Komisji

Wyborczej celem rejestracji

Kandydatów na członków rad

dzielnic i osiedli

do 5 września 2008 r.

– powołanie składów osobowych

obwodowych komisji wyborczych

do 12 września 2008 r.

– podanie do wiadomości wyborców

danych o kandydatach na członków

rad dzielnic i osiedli – Obwieszczenie

Miejskiej Komisji Wyborczej

21 września 2008 r.

w godz. 8.00-20.00

– wybory członków rad dzielnic i osiedli

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XXVIII/341/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic i Rad Osiedli w Zabrzu oraz kalendarz wyborczy