Mieszkańcy o inwestycji

25.07.2008

Informacje dotyczące społecznego odbioru największego projektu inwestycyjnego, czyli poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy przedstawiono 25 lipca podczas konferencji zorganizowanej w oczyszczalni ścieków.

Zdecydowana większość, bo aż 67 proc. ankietowanych mieszkańców Zabrza przekonanych jest, że prowadzona obecnie w mieście modernizacja wodociągów i kanalizacji przyczyni się do znaczącej poprawy stanu środowiska naturalnego. Okazuje się, że blisko 70 proc. respondentów uważa, że we właściwy sposób reaguje się na ich uwagi i pytania dotyczące inwestycji. Mieszkańcy wskazywali także na liczne źródła, z których czerpać można informacje na ten temat, a więc m.in. „prasę lokalną, internet, billboardy, plakaty oraz wiadomości z Urzędu Miasta”.

– Jednym z najważniejszych efektów prowadzonych teraz prac będzie poprawa standardu życia mieszkańców Zabrza – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Wśród najpoważniejszych bolączek związanych z inwestycją wymieniano utrudnienia w ruchu drogowym i problemy z dostępem do wody. Badanie zrealizowała firma WYG International Sp. z o.o.