Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji

21.07.2008

Urząd Miejski w Zabrzu oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zapraszają do udziału w V Międzynarodowej Konferencji: „Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju dla turystyki”. Odbędzie się ona w dniach od 4 do 5 września w Teatrze Nowym w Zabrzu.

Dawna działalność przemysłowa i jej obiekty, wśród nich również takie, które jeszcze niedawno kojarzyły się z niszczeniem środowiska, mogą obecnie stać się punktami wyjścia w stronę polityki zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona bowiem nie tylko ochronę odziedziczonych zasobów, ale również ich dowartościowanie z punktu widzenia otaczającego je środowiska naturalnego, przy dążeniu do zapewnienia społecznej integracji i gospodarczej rentowości.

Turystyka jest tą dziedziną ludzkiej aktywności i działalności gospodarczej, która szczególnie nadaje się do wykorzystania dziedzictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, ponieważ poszukuje atrakcji, rozwija więzi społeczne, zgłasza zapotrzebowanie na różnorodne usługi oraz tworzy miejsca pracy. Celem piątej konferencji zabrzańskiej jest więc systematyczne przeanalizowanie tych czynników oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.
 
W Zabrzu dzięki działaniom promocyjnym powstaje Europejski Ośrodek do Spraw Badań i Dokumentacji Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki pod patronatem Światowej Organizacji Turystycznej UNWTO z siedzibą w Madrycie. Podczas tegorocznej konferencji, w obecności Sekretarza Generalnego UNWTO Francesco Frangialli, zostanie podpisana umowa inaugurująca jego działalność. Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty podróży i noclegów.
 
Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 8 sierpnia.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.konferencja.zabrze.pl