Utrudnienia w ruchu

14.07.2008

W związku z realizacją projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" od 14 lipca planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja.

Roboty prowadzone będą na odcinku od ul. Rymera do ul. Wolskiego. W czasie wykonywania prac w rejonie skrzyżowań wprowadzony zostanie ruch kierowany przez osoby do tego uprawnione.