Uchwały przyjęte

08.07.2008

Wszystkie projekty uchwał, wprowadzone pod obrady na ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miejskiej w Zabrzu, zostały przyjęte.

Ponadto radni wprowadzili niezaplanowaną w programie obrad uchwałę w sprawie: wezwania Prezydenta Miasta Zabrza do odwołania darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska 2-4 i Wolności 452-454 na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) z siedzibą w Katowicach.
 
Na kolejną sesję Rady Miejskiej w Zabrzu zapraszamy po przerwie wakacyjnej 15 września.