Sesja Rady Miejskiej

04.07.2008

XXVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 7 lipca o godzinie 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

W programie sesji przewidziana jest dyskusja nad projektami uchwał dotyczącymi:
 
– zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2008,
– zmiany uchwały Nr XXII/273/08 z dnia 17.03.2008 r. dotyczącej określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008,
– nadania Przedszkolu Nr 14 w Zabrzu imienia Promyczek,
– założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 dla Dorosłych w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 95,
– założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie: Szkoła Policealna Nr 9 dla Dorosłych w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 95,
– założenia publicznej placówki o nazwie: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 95 oraz włączenia jej w strukturę zespołu placówek o nazwie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 95,
– ustalenia środków pochodzących z budżetu miasta na realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych,
– zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic i Rad Osiedli w Zabrzu,
– odwołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Zabrzu do składu Komisji Rekomendacyjnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Zabrze dla uczniów i studentów,
– uchylenia uchwały Nr XI/117/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe,
– złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/296/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części budynku położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 440 z Niepubliczną Przychodnią Lekarską „VADEMECUM” sp. z o.o.,
– złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/297/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu budynku położonego w Zabrzu przy ul. Kondratowicza 1c z NZOZ „Maciejów – Nasza Rodzina” prowadzonym przez „MACIEJÓW” sp. z o.o.,
– złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/298/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Pawliczka 20 z NZOZ „OPIFER” sp. z o.o.,
– złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/299/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Pawła Majnusza 7 z Przychodnią Lekarzy Specjalistów „ZDROWIE” sp. z o.o.,
– złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/300/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Budowlanej 28 z NZOZ „DENS” prowadzonym przez Panią Bożenę Świątnicką,
– złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIV/301/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Budowlanej 28 z NZOZ Przychodnia Lekarska „ROKITNICA” sp. p.