Debata o zdrowiu

04.07.2008

3 lipca, w Teatrze Nowym w Zabrzu, odbyła się debata poświęcona analizie zabrzańskiej opieki medycznej. W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. med. Marian Zembala, prof. zw. dr hab. n. m. Ryszard Poręba, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka –Tendera, prof. dr hab. n. med. Wojciech Król oraz eksperci Michał Ekkert, dyrektor szpitali: w Knurowie, Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich i  doc. dr n. med. Jarosław Fedorowski, którzy przyjęli zaproszenie Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza.

Celem spotkania było szersze spojrzenie na zabrzańską opiekę medyczną. Szczególną uwagę poświecono nowej sytuacji położniczo – ginekologicznej w Zabrzu. Prezydent Zabrza odwołała się do koncepcji realizacji opieki położnictwa i ginekologii w ramach Szpitala Rejonowego w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 4. Prof. Ewa Małecka-Tendera, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odniosła się do problemu realizacji zadań naukowo-dydaktycznych oraz do kwestii szpitala na Wyciska.

W debacie udział wzięła znaczna część członków zabrzańskiej Rady Miejskiej oraz pracownicy szpitala na Janika i Traugutta. Ponadto cennymi opiniami na temat ochrony zdrowia podzieli się Jan Węgrzyn, dyr. Rejonowego Szpitala w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 4, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kozielski, dyr. SPSK 3, przy ul. Koziołka oraz dr n. med. Andrzej Drybański, dyr. SPSK 1, przy ul. 3 Maja w Zabrzu.

Istotną dla miasta informacją było zapewnienie ze strony Aleksandra Brzęski z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, o środkach jakie są zabezpieczone na realizację powiększonego kontraktu w ramach Szpitala Rejonowego.
 
Wnioski z debaty staną się cennym materiałem do wypracowania przez Radę Miejską kierunku działania zabrzańskiej ginekologii i położnictwa.