Bezpłatna mammografia

03.07.2008

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie Oddział w Gliwicach informuje, że na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne.

Przeprowadzone zostaną one w dniach 14 – 18 lipca w godzinach od 12:00 do 19:00 w mammobusie, który znajdować się będzie przy Centrum Handlowym M1 w Zabrzu.

W badaniu mogą uczestniczyć kobiety w wieku: 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ oraz Panie, które otrzymały skierowanie.

Podstawą wykonania badania jest dokument tożsamości z numerem PESEL. W miarę możliwości prosimy również zabrać wyniki oraz zdjęcia wcześniej wykonywanych badań mammograficznych.