Rozbudowa stacji bazowej PTC Era nr 50161 Zabrze Centrum I – ul. Wolności 282-284

02.07.2008

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji bazowej PTC Era nr 50161 Zabrze Centrum I, zlokalizowanej na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 282-284 w Zabrzu, na działkach nr 1428/106 i 1763/106.

files/2008_07/Decyzja_o_umorz.doc