Obwieszczenie dot.: magazynowania odpadów przemysłowych… ul. Pawliczka 23(dz.nr 3048/61 i 4712/64)

02.07.2008

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapolegającego na magazynowaniu odpadów:

  • przemysłowych, niebezpiecznych w pomieszczeniach garażowych, na terenie działki nr 3048/61 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Pawliczka 23
  • oraz przemysłowych innych niż niebezpieczne na placu bazy MPGK sp. z o. o., na terenie działki nr 4712/64 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Pawliczka 23
oraz umieszczeniu wniosku i raportu o oddziaływaniu na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zabrze (WE.7624-R-9/2007; Nr 9-7/2008).