Utrudnienia w ruchu

01.07.2008
W związku z realizacją programu "Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Zabrze" informujemy, że na terenie os. Józefa w rejonie ulic: Łukasińskiego, Jasnej, Zawiszy Czarnego, Lubelskiej, Wita Stwosza oraz Zabłocie rozpoczną się prace związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej. 

Termin rozpoczęcia prac zaplanowano na 7 lipca. Przebieg tras rurociągów wymusza całkowite zamknięcie fragmentów ulic dla ruchu. Z uwagi na lokalny charakter tych dróg nie wprowadza się objazdów. Dojazd do posesji będzie możliwy w godzinach rannych i wieczornych po zasypaniu i utwardzeniu wykopów.