Instalacja stacji bazowej tel. kom. sieci P4 UMTS Nr GZB0060_B przy ul. Wolności 149 w Zabrzu

01.07.2008

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 UMTS Nr GZB0060_B zlokalizowanej na budynku przy ul. Wolności 149 w Zabrzu (dz. nr 1923/28)

files/2008_07/WE%207624%20R_22_9_2008_Zawiadomienie%20o%20zebranych%20dowodach%20(art%2010%20KPA).doc