Remont w budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu

27.06.2008

Obecnie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu kontynuowane są prace remontowe mające głównie na celu realizację zaleceń bhp oraz przeciwpożarowych. Pierwsze realizowane obecnie zalecenia pochodzą z roku 2004 r., lecz niestety wcześniej nie zostały spełnione. 

Większość zakresu koniecznych do wykonania prac remontowych została ujęta w budżecie na 2008 r. Rozpoczęto m.in. działania w zakresie:

1.  W budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7:

–  W drugiej połowie br. planowana jest przebudowa wejścia dolnego – przeniesiony zostanie w pobliże wejścia główny wyłącznik przeciwpożarowy, w trakcie tego remontu wzmocniony zostanie strop pod serwerownię celem dostosowania do wymogów normy PN ISO/IEC 27001:2007 określającej system zarządzania bezpieczeństwem informacji.

–  Planowana jest wymiana okien od strony ul. Powstańców Śl.,

 
–  Zgodnie z ustawą z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz 1631, z późn. zm.), celem uzyskania certyfikatu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w lipcu przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń Pionu Ochrony na I piętrze w budynku.
 
2.  W budynku na Wolności 286 planowana jest przebudowa biura podawczego, celem realizacji zaleceń bhp poprzez zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy.
 
3.  W budynku Wydziału Oświaty – Park Hutniczy 8 trwają prace, mające na celu modernizację sanitariatów zgodnie z zaleceniami bhp.