Europejskie miasto

25.06.2008

Nagrodę „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” przyznano Zabrzu w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Gazetę Prawną. Wyróżnieniem uhonorowano projekt „Poprawy Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gminy Zabrze”.

Uroczystości, która odbyła się 25 czerwca w Warszawie towarzyszyła konferencja naukowa poświęcona pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej.Postępy istotnych dla samorządów prac legislacyjnych omówiła Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, koncentrując się m.in. na szczegółach przygotowywanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Wykład wygłosił również prof. Michał Kulesza, współautor reformy administracyjnej kraju, który podjął temat możliwości rozwoju samorządów w Polsce.