Roboty publiczne

20.06.2008

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż ma do dyspozycji środki na finansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych.

Roboty publiczne są jedną z aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu i polegają na zatrudnieniu osoby bezrobotnej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się: ochroną środowiska, kultury oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu ul. Roosevelta 40a, nr tel. (032) 277 90 00, e-mail sekretariat@pupzabrze.pl.