Zabrzańska Rada Młodzieżowa

19.06.2008

W Urzędzie Miejskim w Zabrzu 19 czerwca odbyło się spotkanie Zabrzańskiej Rady Młodzieżowej, podsumowujące dotychczasową jej działalność.

Warto przypomnieć, że rada powstała w styczniu. Młodzi zabrzanie aktywnie uczestniczyli w organizowaniu imprez jak również w podejmowaniu inicjatyw edukacyjnych. Radni aktywnie uczestniczyli w kilku debatach m.in. w „Światowym dniu wolontariatu”, „Debacie o tolerancji”. Byli również organizatorami imprezy dziecięcej „Bajkowy świat”, w której udział wzięło 56 dzieci. Z ich inicjatywy również odbył się koncert „Młodzi grają” w kinie Roma – uczestniczyło w nim 5 zespołów, a na widowni zasiadło 400 słuchaczy. Obecnie stanęli przed nowym wyzwaniem, organizując zawody taneczne „Zabrzańskie let’s dance”. Eliminacje zakończono w czerwcu, a finał przewidziano na wrzesień.

– Cieszymy się z możliwości uczestniczenia w radzie. Mamy możliwość rozwiązywania problemów jakie nas nurtują, ale również przekazywania naszych inicjatyw prezydentowi Zabrza – powiedział Tomasz Rusecki, uczeń ZS 10 w Zabrzu, który jest założycielem strony internetowej www.zrdsm.fora.pl.