"Kryzys – droga do zmian"

19.06.2008

18 czerwca w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyła się I Zabrzańska Konferencja „Kryzys – droga do zmian”.

Gośćmi spotkania byli Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Liliana Krzywicka, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, Ryszard Izdebski, kierownik Zespołu Leczenia Domowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wanda Paszkiewicz, zastępca prezesa Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w Warszawie oraz ksiądz Arkadiusz Kinel proboszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu. Goście wygłosili prelekcję na temat kryzysu psychologicznego, jego przyczyn, skutków oraz zapobiegania i leczenia.